Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluk alanında olan Taşatan yolunda, son dönemdeki yağışlar nedeniyle heyelan oluştu