Sıkıntılı süreçte sert fiyat indirimlerine gidilen turizm sektörü, turist başına gelirde hâlâ eski seviyelerin uzağında iken, Ekim itibarıyla uygulanacak ilave “vergi” endişeye yol açtı.