Resmi Gazete’de yayımlanan karar yerel yönetimlere can suyu oldu. Karara göre; Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının alacaklarından, borçlarına karşılık kesinti uygulanmayacak.