Antalya Büyükşehir ile Alanya Belediyesi komisyon ve meclislerinden oy birliği ile geçen 1/1000 uygulamalı imar planı ve plan hükümleri düzenlemesinin iptal edilmesi nedeniyle, 100 müteahhit ve mülk sahibi farklı büyüklüklerdeki inşaat projeleri nedeniyle mağdur oldu.