Değerli izleyenler vatandaşlara, Alanya için yakın geleceğe yönelik hayallerini sorduk. Birbirinden farklı cevaplar aldık. Kimisi daha çok portakal çiçeği kokusu hissetmek isterken, kimisi ise çok katlı betonlaşmaya son verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Turizm geliştirilmesine yönelik beklentiler arasında Alanya-Antalya arasına raylı sistem yapılması da yer aldı.